Älykkäät sähköverkot ja -mittarit

Sähkömarkkinat Suomessa ovat suurten muutosten äärellä. Olemme valmistautuneet siihen, että Datahub tulee ja tekee uusia muutoksia palvelutuotantoon niin loppuasiakkaille, kuin yrityksillekin.

Datahub antaa sähkömarkkinoille reaaliaikaisen ja nopean tavan kommunikoida eri toimijoiden välillä ja samalla se antaa myös uusia mahdollisuuksia loppuasiakkaille, sähkön tuottajille ja sähkön myyjille kolmansien osapuolien palveluiden muodossa. Datahub ei kuitenkaan ole ainoa tuleva suuri muutos sähkömarkkinoilla vaan se on käytävä avata uusia markkinamalleja, kuten kiinteistön sisäiset energiayhteisöt, asiakaskeskeinen markkinamalli jne.
Mitä nämä uudet muutokset tarkoittavat meille?


Meidän on tulevaisuudessa varauduttava älykkäämpiin ratkaisuihin niin mittareiden, sähkön tuotannon, sähkön siirron ja palveluidenkin osalta. Meidän on voitava tuottaa muutoksia nopeammin ja vastata nopeammin sähkömarkkinoiden muutoksiin, kuten energiayhteisöjen kasvuun, ulkopuolisiin aggregaattoreihin, sähkövarastojen hyödyntäminen kysyntäjoustoon jne.
Olemme tottuneet siihen, että sähkömittarit ovat olleet pitkäikäisiä eikä niiden vaihtoon ole ollut syytä yleensä kymmeniin vuosiin, mutta nykyisellään kodin automaation ja mittarin etäohjauksen tarpeiden kasvaessa mittareiden käyttöikä on laskemassa. Meidän on varauduttava siihen, että sähkömittareilta odotetaan tulevaisuudessa aina enemmän ja enemmän. Asiakkaat haluavat nähdä kulutustaan tarkemmin ja ohjata sähkölaitteitaan halvimman sähkön mukaan. Tulevaisuudessa älykkäät sähkömittarit voivat yhdistyä asiakkaiden kodin automaatioon, jolloin kodin suurimmat sähkönkuluttajat voidaan ohjata esimerkiksi halvimman markkinahinnan aikaan toimiviksi. Meidän on voitava mitata esimerkiksi tehoa suoraan vaihekohtaisesti ja mahdollistaa teholaskutus myös pienasiakkaille.


Sähkömittareiden tullessa älykkäämmiksi ja älykkäämmiksi meidän on tulevaisuudessa voitava päivittää niitä etänä. Mitä enemmän älykkyyttä ja ohjauksia mittari hoitaa sitä suuremman tietoturvariskin mittari aiheuttaa ja nämä riskit on otettava huomioon. Mittarit ovat enemmän tietokoneen kaltaisia, joten niiden päivitettävyys on tehtävä mahdollisimman nopeaksi ja helpoksi. Meidän on varmistettava, että prosessi mittarivalmistajan päivityksestä mittarille tehdään nopeasti ja hallitusti. Suomen automaation kasvu on tuomassa myös sähkö- ja energia-alalle vaatimuksia parempaan ja vahvempaan tietosuojaan niin loppuasiakkaille, kuin suurille teollisuuskuluttajillekin.


Asiakkaat haluavat päästä mittareihin käsiksi esimerkiksi suoraan puhelimen avulla, jolloin mittareiden fyysinen näyttö ei tulevaisuudessa ole enää niin suuressa roolissa. Mikäli mittarit toimivat kodin automaation ohjaamisessa, asiakkaiden pääsy mittarien tietoihin ja ohjauksiin on tehtävä mahdollisimman nykyaikaiseksi ja helpoksi, mutta silti tietoturvalliseksi.
Haavekuvia - vai tulevaisuuden näkymä?


Tiedämme varmasti, että sähkömarkkinat ovat muutoksen kourissa. Tiedämme sen, että Datahub mullistaa tiedonvaihdon toimijoiden välillä sekä avaa ulkoisia yhteyksiä kolmansille osapuolille. Tiedämme, että Suomen automaatio on suuressa kasvussa ja kodin automaatio seuraa vain hiukan perässä. Tiedämme, että sähköautojen määrät ovat kasvussa sekä sen, että verkoiltamme vaaditaan enemmän ja enemmän laatua sekä toimintamalleja.
Se mitä kaikkea on vielä tulossa jää nähtäväksi, mutta varmaa on, ettei tulevaisuus ole vain haavekuvia.


Tulevaisuus tuo mukanaan paljon vaatimuksia, mutta myös paljon mahdollisuuksia ja ainakin me Smartissa haluamme olla etunenässä toteuttamassa tulevaisuuden sähkömarkkinoita.