Tietotekniset palvelut

Järjestelmien integraatio
Intranet
Tietoliikenneverkon hallinta
Sähköposti ja kalenteri
Työasemat ja päätelaite
Service Desk​​​​​​​