Taseselvitys­palvelu

Palvelu sisältää lakisääteisen jakeluverkonhaltijan taseselvitykseen ja myyjän taselaskentoihin liittyvän operoinnin MDM-järjestelmällä.

Palveluun kuuluvat seuraavat osa-alueet:

 • Taselaskennat, niiden ylläpito ja valvonta
 • Sanomaliikenneprosessi (MSCONS, APERAK, CONTRL, ebix), sen ylläpito ja valvonta
 • Verkkoyhtiön sanomien lähetys ja vastaanotto
 • Myyjäyhtiön sanomien vastaanotto ja erikseen sovittaessa lähetys
 • Tasepoikkeama-epäilyjen hallinta, korjaukset taseikkunan sisällä ja korjauslaskennat
 • Mittaustiedon hallinta ja taseselvityksellisten aikasarjojen statusten valvonta sekä tasepoikkeamaepäilyihin puuttuminen
 • Tietojärjestelmien määrittelyt (ml. käyttäjien lisäys) ja niiden ylläpito
 • Osapuolitietojen ylläpito taseselvitys- ja mittaustenhallintajärjestelmässä
 • Asiakaskohtaiset laskennat ja raportit
 • Sanomamäärien raportointia (viranomaismääräyksen mukaisesti)
 • Tasevirheaineistojen muodostusta tasevirheiden korjaussuosituksen mukaisesti
 • Pientuotannon taseselvityksen vaatimat laskenta/määrittely

MITTAUS- JA TASE­SELVITYS­PALVELUT