MITTAUS-, LUENTA-, TARKASTUS- SEKÄ LASKENTAPALVELUT

Myyty sähkö pitää saada luotettavasti perille loppukäyttäjälle, niin myyjän kuin ostajankin näkökulmasta.

Mittauspalvelut, osaajien asia

Varsinaisen sähkön toimittamisen lisäksi tarvittavat palvelut ovat verkkoyhtiölle työläs sekä kallis sarka. Toiminnan mittaamiseen ja valvontaan liittyy paljon säännöksiä ja viranomaisohjeita, ja toimintaa on vaikea kokonaan automatisoida: tapahtumaketjuissa tarvitaan myös ihmistä.

Smart Energiapalvelut tekee tästä helpompaa ja edullisempaa. Voimme olla kumppanisi järjestelmän valinnasta alkaen ja operoida valitsemaasi järjestelmää, tai toimittaa valmiin järjestelmän ja sen käytön.

Multiunit-järjestelmillä tehokasta mittausta

Meillä on lisenssit kahteen eniten käytettyyn luentajärjestelmään, jotka kattavat yhdessä suurimman osan käytetyistä mittareista. Käytämme järjestelmiä puolestasi ja muutamme mittaustiedon mihin tahansa laskutus- ja raportointijärjestelmääsi sopivaksi. Multiunit-järjestelmillä voidaan mitata myös veden ja kaukolämmön kulutuksia samalla tehokkuudella.

Laadukkaasta mittauksesta huolimatta voi syntyä tasepoikkeamaa. Poikkeamiin voi olla eri syitä, joiden tunnistaminen on välttämätöntä ja kysyy järjestelmien käyttäjältä tietotaitoa sekä häviökäyrien tulkintaa.

Luentajärjestelmäpalvelulla voidaan tehokkaasti tuntimitata verkon kuorma Energiateollisuus ry:n suosituksen mukaisesti. Mittauspalvelulla voidaan löytää syitä taseen poikkeamaan. Meillä on järjestelmälle ammattitaitoisia käyttäjiä, jotka osaavat tulkita mittaustietoa ja korjata poikkeamat. Tämä on paitsi tehokas tapa täyttää verkkoyhtiön lakisääteiset velvoitteet, myös tuottaa merkittävää säästöä.

Sähkölaitteiston tarkastuspalvelut

Sähköturvallisuuslaki edellyttää sähkölaitteistolle sen rakentamisen sekä jatkuvan käytön turvallisuuden varmistamiseksi tarkastuksia. Smart Energiapalveluilta voit tilata varmennus- tai määräaikaistarkastuksen sekä vapaaehtoisen kunnossapitotarkastuksen varmentamaan sähkölaitteistosi turvallisen käytön.

Hiilijalanjälkilaskenta

Hiilijalanjälkilaskennalla arvioidaan yritystoiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Se auttaa ohjaamaan yrityksen toimintaa ilmastoystävällisempään ja vähäpäästöisempään suuntaan osoittamalla toiminnan merkittävät päästölähteet. Hiilijalanjäljen kehittymistä voidaan seurata vuosittain tehtävillä uusintalaskennoilla.

MITTAUS-, LUENTA-, TARKASTUS- SEKÄ LASKENTAPALVELUT

RAKENNETAAN YHDESSÄ TOIMIVAT RATKAISUT

Vakiopalveluiden lisäksi kehitämme jatkuvasti uusia palveluja, myös räätälöidyt yhtiökohtaiset palvelut ovat mahdollisia. Älä epäröi ottaa yhteyttä, yhdessä voimme rakentaa toimivat ratkaisut.