Tietosuojavastaavan palvelu

Palvelumme sisältää seuraavat toiminnot EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi;

Smart Energiapalvelun nimetty henkilö toimii nimettynä tietosuojavastaavananne. Tietosuojavastaava raportoi tulevista EU:n tietosuoja-asetuksen muutoksista ja tekee niistä määrittelyt, jotta toimintanne on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista. Tietosuojavastaava raportoi johdolle, mikäli yrityksenne suorittamat toimenpiteet tai prosessit eivät ole EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia.

Nimetty tietosuojavastaava toimii kontaktipisteenä asetuksen valvontaa ja noudattamista tarkkailevan valvontaviranomaisen suuntaan. Tietosuojavastaava vastaa raportointivelvollisuudesta valvontaviranomaiselle ja välittää mahdolliset valvontaviranomaisen pyynnöt sekä uudet vaatimukset tietoonne. Vuosittain pidämme henkilöstöllenne koulutuksen, jonka avulla ylläpidetään tietosuoja-asetukseen liittyvää tietämystä ja osaamista.

EU:n tietosuoja-asetus vaatii, että tietosuojavastaavan tehtäviä hoitavilla henkilöillä on pätevyys huolehtia tehtävästä. Smart Energiapalvelut ylläpitää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimaa tietosuojavastaavan pätevyysvaatimusta. Tietosuojavastaava käsittelee mahdolliset tietosuojaloukkausilmoitukset tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

TIETOHALLINTO­PALVELUT