Kuvake

Trimble SaaS -palvelu

Palvelu sisältää verkkotieto- ja käytöntukijärjestelmän sekä maastosovelluspalvelun.

Trimble NIS -verkkotieto­järjestelmä­palvelu

Verkkotietojärjestelmäpalveluun sisältyy Trimble NIS -verkkotietojärjestelmä, johon on valittavissa oman tarpeen mukaan erillisveloitettavia lisäominaisuuksia. Järjestelmän avulla voidaan tehokkaasti hallita ja ylläpitää sähkönjakeluverkkojen verkko-omaisuutta. Lisäominaisuuksien avulla järjestelmästä saadaan vielä tehokkaampi työkalu.

Perustoiminnat

Verkkotietojärjestelmäpalvelulla voidaan dokumentoida verkko-omaisuutta sijaintitietoineen ja ominaisuuksineen. Dokumentointimallit perustuvat master- ja suunnitelmatiedon käsitteeseen. Sekä master- että suunnitelmatieto edustavat oikean verkon komponentteja, joilla on sijainti ja ominaisuuksia. Master-tiedoksi on tallennettu nykyinen, ajantasainen verkko. Suunnitellut muutokset tallennetaan tyypillisesti suunnitelmatiedoksi. Master-tietoa voidaan käyttää esim. Smart verkkotieto- ja käytöntukijärjestelmän maastosovelluspalvelussa sekä Smart-käytöntukijärjestelmäpalvelussa.

Suunnitelmat voivat sisältää esimerkiksi verkon rakentamissuunnitelmia tai maastossa mitattua aineistoa. Ne sisältävät muutoksia ja lisäyksiä master-tietoon. Käyttäjät voivat tarkastella master-tietoa sellaisenaan tai suunniteltujen muutosten kera. Käyttäjät voivat luoda useita, rinnakkaisia suunnitelmia ja samalla alueella voi työskennellä useita käyttäjiä samanaikaisesti käyttäen eri suunnitelmia. Suunnitelmia voi myös kopioida.

Järjestelmä sisältää valmiin, dokumentoidun kokoelman verkkokohteita (pistemäisiä ja viivamaisia kohteita sekä aluekohteita). Näytöllä näkyvä kohde edustaa fyysistä komponenttia maastossa (esimerkiksi muuntajaa tai käyttöpaikkaa) tarvittavine ominaisuuksineen ja toiminnallisuuksineen. Kaikki verkkotieto tallennetaan kaupallisesti saatavilla olevaan, standardiin relaatiotietokantaan.

Kohteiden haku ja dokumentointi on helppoa itse valittavien reunaikkunoiden ansioista. Käyttöliittymää ja monia muita asioita voidaan muokata pääkäyttäjän toimesta. Viestieditorilla voidaan pääkäyttäjän toimesta tiedottaa loppukäyttäjiä esim. järjestelmäpäivityksistä

Laajat tiedonsiirtotoiminnallisuudet mahdollistavat tiedon tuonnin ja viennin verkkotietojärjestelmän ja muiden järjestelmien välillä.

Pääkäyttäjäpalvelu

Palveluun sisältyy verkkotietojärjestelmäpalvelun pääkäyttäjäpalvelu, jolla mm. huolehditaan, että järjestelmä pysyy toimintakuntoisena, ylläpidetään ja hallitaan käyttäjätunnuksia, avustetaan järjestelmän käytössä, sekä tehdään tarvittavia muutoksia joita järjestelmän pääkäyttäjä voi tehdä.

Trimble DMS -käytöntuki­järjestelmä

Käytöntukijärjestelmäpalveluun sisältyy Trimble DMS -käytöntukijärjestelmä, sekä pääkäyttäjäpalvelu järjestelmään. Järjestelmän avulla voidaan tehokkaasti hallita ja ylläpitää sähkönjakeluverkkojen lähes reaaliaikaista kytkentätilannetta. Käytöntukijärjestelmä on liitetty Smart Energiapalveluiden tuottamaan käytönvalvontajärjestelmäpalveluun. Järjestelmä sisältää toiminnot myös mm. vikailmoitusten hallintaan ja vian paikannukseen.

Perustoimintojen avulla voidaan mm:

  • Ylläpitää verkon reaaliaikainen kytkentätilanne
  • Ylläpitää yksityiskohtaista tietoa keskeytystilanteesta ja niihin liittyvistä korjaustoimenpiteiden etenemisestä
  • Ylläpitää yksityiskohtaista tietoa vikailmoituksista ja niihin liittyvistä korjaustoimenpiteiden etenemisestä*
  • Suorittaa vianpaikannusta
  • Suorittaa automaattista vianrajausta (FLIR)*
  • Luoda ja toteuttaa kytkentäsuunnitelmia
  • Viranomaisraportointi keskeytyksistä*
  • Raportoida keskeytyksistä loppuasiakkaille*
  • Työryhmien paikannus*
  • Saarekekäyttö. (sähköverkon kytkentätila asiakkaan omaan valvomoon, jos yhteydet epäkunnossa) *

Järjestelmä vaatii toimiakseen Smart Energiapalveluiden verkkotietojärjestelmä-palvelun ja osa toiminnallisuuksista vaatii optiota (merkitty *). Smart Energiapalvelut toimii järjestelmän pääkäyttäjänä.

Voitte ylläpitää sähkönjakeluverkkonne ajantasaiset verkkotiedot verkkotietojärjestelmässä, josta ne siirretään kerran vuorokaudessa käytöntukijärjestelmään.

Smart Energiapalvelut operoi käytöntukijärjestelmällä käytönvalvontapalvelun puitteissa.

Trimble UTG -maasto­sovellus­palvelu

Verkkotieto- ja käytöntukijärjestelmän maastosovelluspalveluun sisältyy Trimble Utility To Go -maastosovellus, johon voitte valita oman tarpeenne mukaan erillisveloitettavia lisäominaisuuksia. Palvelu tarjoaa helpon ja turvallisen näkymän jakeluverkon tietoihin, missä ja milloin tahansa. Sovellus tuo verkkotiedot mukaan maastoon ja vähentää yhteydenottojen tarvetta valvomoon. Myös paperikartat käyvät tarpeettomiksi.

Palvelu auttaa tehostamaan ja ajantasaistamaan käyttötoimintaa maastossa ja toimistossa sekä parantaa työryhmien turvallisuutta entisestään. Sovellusta voi käyttää millä tahansa nykyaikaisella verkkoselaimella ja se yhdistää ammattitason toiminnot kuluttajasovelluksista tuttuun helppokäyttöisyyteen. Verkkotietojen katselu ja päivitys tai tietojen jakaminen urakoitsijoille sekä asentajille on helpompaa kuin koskaan ennen.

Palvelun avulla työskentely on nopeampaa ja tulokset parempia. Maastotyöryhmillä on käytettävissään ajantasainen tieto jakeluverkosta, mikä mahdollistaa nopeamman päätöksenteon ja tehokkaamman maastotoiminnan. Ajan tasalla olevat käyttötiedot parantavat myös maastoryhmien työturvallisuutta. Lisäominaisuuksien avulla järjestelmästä saadaan vielä tehokkaampi työkalu käyttöönne.

VALVOMO­PALVELUT