Kuvake

Datahub

Sähkön vähittäismarkkinoilla toimivat velvoitetaan 1.2.2019 voimaan astuneessa sähkömarkkinalaissa käyttämään datahubin palveluita vuonna 2022. Sähkön vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden tulee toteuttaa datahubin käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimet datahubin käyttöönottosuunnitelman ja tietokonversiosuunnitelman mukaisesti.

Smart Energiapalveluiden johdolla Datahub-projektia viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä. Kansallisella tasolla datahub-projektia koordinoi Fingrid Datahub Oy, joka määrittelee projektin tarkistuspisteet. Meidän tehtävämme on huolehtia, että jokainen Fingridin asettama tarkistuspiste saavutetaan annetussa aikataulussa. Smart Energiapalvelut tarjoaa projektipäällikön, jonka vastuulla on projektin kokonaiskoordinointi, projektiryhmän työskentelyn ohjaus, projektin etenemisen raportointi ja hankkeen seuraaminen alalla.

ASIAKKUUDEN­HALLINTA