Käytönvalvonta­järjestelmä­palvelu

Käytönvalvontajärjestelmäpalveluun sisältyy MicroScada Pro -käytönvalvontajärjestelmä, jonka avulla voidaan mm. välittää katkaisijoiden ja erottimien tilatietoja, mittaustietoja, hälytyksiä sekä suorittaa kauko-ohjattavien kytkinlaitteiden ohjauksia keskitetysti valvomosta käsin. Palveluun kuuluu myös käytönvalvontajärjestelmän pääkäyttäjäpalvelu, jolla mm. huolehditaan, että järjestelmä pysyy toimintakuntoisena, ylläpidetään ja luodaan asemayhteyksiä, hallitaan käyttäjätunnuksia sekä tehdään tarvittavia muutoksia prosessipisteisiin, sekä ohjauskuviin. Tarjoamme näkymät ja ohjausoikeudet omiin laitteisiinne käytönvalvontajärjestelmän kautta.

Käytönvalvontajärjestelmä on koko käyttökeskuksen automaatiotoimintojen perusta. Käytönvalvontajärjestelmän tehtävänä on muodostaa mahdollisimman reaaliaikainen yhteys sähkönjakeluprosessin tärkeimpiin osiin kuten sähköasemiin ja muihin kaukokäyttöisiin asemiin. Reaaliaikaisten tilatietojen avulla, voidaan valvomosta käsin valvoa ja ohjata sähkönjakeluverkkoa. Käytönvalvontajärjestelmä on kriittinen järjestelmä, jonka johdosta laitteisto on "kuumavarmennettu", eli toisen Scada-laitteiston vikaantuessa toinen varalla oleva laitteisto ottaa järjestelmän toiminnot haltuunsa automaattisesti, jolloin käytettävyys säilyy. Järjestelmä perustuu tietokantaan, jossa on määritelty prosessipisteet IEC 101, IEC 104 tai procol standardin mukaisesti valvottaville kohteille, kuten sähköaseman katkaisijoille, erottimille, mittauksille ja hälytyksille. Käytönvalvontajärjestelmä on liitetty tietoliikennepalvelimien kautta tiloissanne sijaitseviin ala-asemiin, jotka ovat taas liitetty esim. sähköaseman suojareleisiin.

Järjestelmään on mahdollista käyttöönottaa myös laajennoksia, kuten automaattinen vianrajaustoiminto, FLIR.

Käytönvalvontajärjestelmä sijaitsee Smart Energiapalveluiden laitetiloissa. Tietoliikennepalvelimet sijaitsevat joko Smart Energiapalveluiden tai teidän laitetiloissanne. Käytössä voi olla useita erilaisia tiedonsiirtotekniikoita.

Voitte tilata Smart Energiapalveluilta järjestelmän ylläpitotyötä kuten esimerkiksi uusien kytkinlaitteiden tai sähköasemien koodaamista järjestelmään.

VALVOMO­PALVELUT