Tietosuojapalvelut

Yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation GDPR) on täsmentänyt ja lisännyt yrityksen liiketoiminnan vaatimuksia. Yrityksen pitää osoittaa, että henkilötietoja käsitellään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja suojataan tarvittavilla prosesseilla ja palveluilla sekä järjestelmillä mahdollisimman hyvin. Tietosuoja-asioiden asianmukainen hoitaminen ei saa olla ainoastaan lain minimivelvoitteiden täyttämistä, vaan se luo yritykselle myös kilpailuedun ihmisten ja organisaatioiden arvioidessa eri toimijoiden ja palveluiden luotettavuutta. Tietojen suojaamisen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia ongelmia liiketoiminnalle, mainehaitan sekä taloudellisten seuraamusten lisäksi.

Meiltä saat monipuolisesti myös liiketoimintojen tarvitsemat tietosuojaan liittyvät palvelut, konsultoinnista tietosuojavastaavan palveluun asti. Tuotamme palvelut useamman vuoden energia-alan tietosuojavastaavan kokemuksella.

Tarjoamme tietosuojapalveluita haluamassasi laajuudessa. Voimme ottaa koko tehtävän vastuullemme tai auttaa tietosuojatehtäviä hoitavaa henkilöä tehtävissään.

TIETOHALLINTO­PALVELUT