Tietoliikenneverkon hallintapalvelu

Kaikki tietoliikenneverkon ylläpitoon, valvontaan ja hallintaan liittyvät toiminnot. Tietoliikenneverkon hallintapalvelu on kaikkien käyttäjien käytettävissä.

Tietoliikenneverkon hallintapalvelu sisältää Smart Energiapalveluiden toimittaman:

 • Tietoliikenneverkon kokoonpanon hallinnan
 • Tietoliikenneverkon kapasiteetin ja suorituskyvyn hallinnan
 • Tietoliikenneverkon vianhallinnan
 • Tietoliikenneverkon turvallisuuden hallinnan
 • Tietoliikenteen runkoverkon, liittymien, palomuurien ja Internet-liittymän hallinnan

Palvelu sisältää myös:

 • Vikatilanteiden koordinoinnin
 • Tietoliikenteen turvallisuuden ylläpidon, valvonnan ja hallinnan
 • Verkkotunnusten (domain-nimien) hallinnan
 • Lähiverkon IP-osoitteiden delegoinnin ja ylläpidon Intranetissä
 • Lähiverkon DNS- ja DHCP-palveluiden hallinnan
 • Erilliset palomuuri- ja/tai reitityskonfiguraatiot kolmannen osapuolen palveluiden tietoliikenneyhteyksien mahdollistamiseksi
 • Julkiset IP-osoitteet
 • Lähiverkon kytkimien toimitus käyttövalmiina

Langaton lähiverkkopalvelu mahdollistaa:

 • Langattoman pääsyn toimialueverkkoon sekä tietoturvallisen vierailijaverkon, joka on eriytetty toimialueen verkosta
 • Langattoman lähiverkon ja sen laitteiden kokoonpanon sekä autentikointiasetusten ylläpidon, valvonnan ja hallinnan

ICT-INFRA­PALVELUT