Kuvake

Tietosuoja­kartoitus

Tietosuojakartoitus pitää sisällään sovittujen järjestelmien henkilötietojen käsittelyn dokumentoinnin EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, jotta osoitusvelvollisuus täyttyy.

Tietosuojakartoitus tuottaa seuraavat asiat:

  • Dokumentoinnin järjestelmittäin, henkilötiedot ja niiden käsittelyn elinkaaren.
  • Henkilötietojen käsittely järjestelmien ulkopuolella ja niiden käsittelyn elinkaaren.
  • Tarvitaanko kyseisen järjestelmän osalta vaikutusten arviointia.