Käytönvalvonta­palvelu

Käytönvalvontaa hoidetaan tietojärjestelmien avulla, joista tärkeimmät ovat käytönvalvontajärjestelmä Scada, käytöntukijärjestelmä DMS, sekä näihin liittyvät muut toimintaa tukevat järjestelmät, kuten keskeytyskartta ja tekstiviestipalvelut.

Käytönvalvontapalvelu sisältää mm:

  • Sähkönjakeluverkon 24/7 valvonta
  • Voimalaitosten 24/7 valvonta (optio)
  • Hälytysten vastaanotto ja kuittaus
  • Vianrajaus kaukokäytöllä, hyödyntäen vianpaikannusta
  • Verkostoasentajienne/käyttöhenkilöstönne töihin kutsu
  • Kytkentäjohtajuus vika- ja työkeskeytyksissä
  • Kytkentätoimenpiteet kauko-ohjattavilla kytkinlaitteilla
  • Käsin ohjattavien kytkinlaitteiden tilatietojen manuaalisen päivityksen käytöntukijärjestelmään
  • Vikakeskeytysten tilannetietojen päivitys
  • Keskeytysten validointi käytöntukijärjestelmään

Käytönvalvontapalvelussa noudatetaan aina voimassa olevia sähköturvallisuusmäärityksiä. Henkilöturvallisuus on aina tärkein asia. Käyttökeskuksen henkilöstö suorittaa säännöllisesti tarvittavat sähkötyöturvallisuuskoulutukset, kuten SFS 6002 standardiin pohjautuvan SÄTKY-koulutuksen viiden vuoden välein. Käytönvalvontaa tekevillä henkilöillä on vaatimustenmukainen sähköalan koulutus.

Myrskyn/poikkeustilanteen uhatessa käyttökeskuksen resurssointia vahvistetaan, jotta vikojen rajaus saadaan hoidettua tehokkaasti ja KAH-kustannukset minimoitua. Yhteydenpito verkostoasentajiin hoidetaan pääsääntöisesti joko matkapuhelimen tai VIRVE-puhelimen avulla. Varakäytössä on myös satelliittipuhelin ja radiopuhelinjärjestelmät. Käyttökeskuksen sähkönsaanti on turvattu usealla eri varajärjestelmällä.

Smart Energiapalveluiden käyttökeskus valvoo 24/7 ja on toiminut vuodesta 1991 lähtien. Tällä hetkellä huolehditaan kahdeksan eri verkkoyhtiön käytönvalvonnasta, sekä useiden voimalaitosten valvonnasta ja käytöstä.

Käytönvalvontapalveluihimme liittyminen tuo kustannustehokkuutta, varmuutta sekä helppoutta, kun käytönvalvonta hoidetaan palveluna vuorokauden ympäri.

VALVOMO­PALVELUT