Kuvake

Keskeytys­tiedote­palvelu

Vikailmoitusten vastaanotossa puhelut ohjataan automaattisen keskeytystiedotepalvelun kautta, joka tiedottaa vikailmoitusnumeroon soittavia loppuasiakkaita, käynnissä olevista vikakeskeytyksistä. Tällöin vikailmoitusnumeroon soittava loppuasiakas saa nopeasti tiedon, että alueella on laajempi sähkönjakeluhäiriö ja valtaosa soittajista päättää puhelun tiedotteen kuultuaan. Palvelu tarjoaa loppuasiakkaille hyvää palvelua, sillä isommissa häiriötilanteissa kaikkiin vikailmoituspuheluihin ei aina ehditä muuten vastaamaan. Jos vikailmoitusnumeroon soittajalla on tarkempaa tietoa viasta tai ei ole laajemman keskeytyksen alueella, voidaan puhelu ohjata vikailmoituksen vastaanottajalle.

Palvelu käynnistyy sähköverkon vikakeskeytystilanteissa automaattisesti, käytöntukijärjestelmästä saatavan tiedon avulla. Palvelu mahdollistaa myös puheluiden nauhoittamisen.

Keskeytystiedotepalveluun sisältyy keskeytystietojen siirto käytöntukijärjestelmästä, sekä keskeytystietojen päivitys. Palvelu vaatii toimiakseen Smart Energiapalveluiden tuottaman käytöntukijärjestelmä- ja käytönvalvontapalvelun, mutta myös muut järjestelmät ovat mahdollisia erikseen sovittaessa.

Asiakkaalle toimitetaan tunnukset palveluun. Asiakas voi tunnusten avulla tehdä puheluiden kääntöjä eri vastauspaikkoihin, sekä pääsee tarkastelemaan mm. raportteja ja puheluiden nauhoitteita.

VALVOMO­PALVELUT