Kuvake

Älykäs tietokanta -palvelu

Älykäs tietokantapalvelu on keskitetty eri sisäisistä ja ulkoisista tiedonlähteistä kerätty ja jalostettu tietoja sisältävä tietojen hallinnan kokonaisuus. Palvelu pitää sisällään seuraavat:

  • sovittujen siirtoyhteyksien luominen, ylläpito ja valvonta
  • siirrettäväksi valittujen tietojen ylläpidon, valvonnan ja hallinnan keskitetyssä tietovarastossa
  • tietojen jalostamisen määrittelyssä ja validoinnissa avustamisen
  • järjestelmäalustan ylläpidon, valvonnan ja hallinnan
  • konsultaation tietojen keruusta, käsittelystä ja hyödyntämisestä
  • perusraportointityökalut Microsoft Sql Server Reporting Services ja Power BI
  • analytiikkaraportointipalvelut Microsoft Sql Server Analysis Services -työkalulla
  • rajapinnat tietojen helpompaan hyödyntämiseen valinnan mukaan esim. Tableau ja QlikView -työkaluilla

Tarvittaessa toimitamme tarpeidenne perusteella valmiit raportit ja analytiikkaa halutuista tietokannan tiedoista sekä vastaamme niiden ylläpidosta. Huolehdimme myös järjestelmän raportointikannan ylläpidosta sekä järjestelmävirheistä johtuvista raportointiongelmien selvityksestä ja korjauksesta.

ASIAKKUUDEN­HALLINTA