Kuvake

Luenta­järjestelmä­palvelu

Palvelu sisältää energiamittareiden mittaustiedon keräämisessä tarvittavat järjestelmät Landis+Gyr AIM ja Aidon Gateware. Landis+Gyrin AIM -järjestelmäkokonaisuuteen liittyvät myös SiteManager-ohjelmisto mittariasennusten hallintaan ja työnohjaukseen sekä AIMIA-integraatiorajapinta järjestelmien välisten liityntöjen toteuttamiseen.

Aidonin Gateware-järjestelmään voidaan liittää Siteware-ohjelmisto, jolla voidaan hallita yksittäisten mittausten asennukset.

MITTAUS- JA LUENTA­PALVELUT