Kuvake

Hiljaisen tiedon keräys- ja hallinta­palvelu

Palvelu tukee laatu- ja toimintajärjestelmien sekä työturvallisuusprosessien tietojen hallintaa sekä ylläpitoa. Se on tarkoitettu myös hiljaisen tiedon hyödyntämiseen kuten idea, kokemustieto, aloite, palaute, poikkeama, läheltä piti -tilanne tai jokin muu huomion kohteeksi nostettu hiljainen tieto. Palvelua voi käyttää verkkoselaimen kautta työasemilla ja mobiililaitteilla.

ASIAKKUUDEN­HALLINTA