Kuvake

Mittaus­palvelu

Mittauspalvelu sisältää luenta- ja mittaushallintajärjestelmien operoinnin energiamittausten hallinnoimiseksi:

 • Tietojärjestelmämäärittelyt ja niiden ylläpito, jossa Smart Energiapalvelut määrittelee luenta- ja toimitusryhmät
 • Mittauksen tunnistuksen järjestelmään ja vastaa saatujen mittaustietojen toimituksesta asiakkaan MDM-järjestelmään
 • Luentojen seuranta, laadunvalvonta (erikseen määritellyllä tasolla) ja poikkeamien raportointi asiakkaalle

Laajennettu mittauspalvelu

Smart Energiapalvelut seuraa:

 • Mittaustietojen saantoa ja siirtää laitteet clean up -luentaryhmään, kun laitteeseen ei ole saatu yhteyttä viiteen päivään uudelleen luennoillakaan eikä muiden selvitysten (mm. ping-testi) jälkeen.
 • MDM:n Reading Request -pyyntöjä ja pyrkii toimittamaan käytöt asiakastietojärjestelmään.
 • Sopimuksettomien kohteiden listaa, korjaa ne MDM:n tietojen mukaisesti ja ilmoittaa muista kohteista sovitusti Asiakkaalle

Palvelun optiot:

 • Palvelu sisältää mittaustiedon hallintaan, taseselvitykseen tai laskutuksen tukeen liittyviä lisäoptiota
 • Asiantuntijapalvelut kuten:
  • Mittaustietojen validointi laskutuskauden ulkopuolelta
  • Mittausvastaavan tuurauspalvelu

MITTAUS- JA LUENTA­PALVELUT