Kuvake

Tietojen elinkaaren hallinnan palvelut

Olemassa oleva tietopääoma on yksi organisaatioiden tärkeimmistä ja arvokkaimmista omaisuuksista. Organisaatioilla on paljon tietoa, mutta se on usein hajallaan eikä siitä saada kaikkea hyötyä irti liiketoiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä. Asiantuntijamme opastavat löytämään kullekin yritykselle toimivat ratkaisut, joiden avulla yritys hallitsee paremmin tietopääomaansa ja pystyy jatkossa hyödyntämään tietoa osana yrityksen toimintaa ja päätöksentekoa.

Tietopääoman käyttöön saamisessa voimme hyödyntää mm. tiedon visualisointiratkaisuja, jotka parantavat päätöksenteon laatua erityisesti monimutkaisissa ympäristöissä, joissa tietoa on hajaantuneena useisiin tietokantoihin ja tietojärjestelmiin. Voimme myös luoda uusia tarpeellisia tietovarantoja suunnittelemalla ja toteuttamalla tiedon keruun ja jalostamisen eri tietolähteistä.

Jotta tietopääomaa päästään jalostamaan ja hyödyntämään, tarvitaan tiedon elinkaaren hallintaa. Asiantuntijamme ovat olleet mukana tiedon hallinnan kehitysprojekteissa. Autamme yrityksiä löytämään, hyödyntämään, hallitsemaan ja turvaamaan tietoa tehokkaasti sekä tarkoitukseen sopivasti. Kiinnitämme huomiota dokumenttien hallintaan, tiedon elinkaaren hallintaan kokonaisuutena, tiedonhallintajärjestelmien käytettävyyteen sekä autamme tiedon hallinnan ja järjestelmien muutosprojekteissa

Laadukkaan päätöksenteon tulisi perustua aina laadukkaaseen ja oikea-aikaiseen tietoon. Toteutamme tiedonhallinnan kehitysprojekteja, joiden myötä yritys pystyy hyödyntämään tietoa enemmän sekä kehittämään tiedolla johtamista osana liiketoimintaa. Kehityshankkeiden myötä tiedon löydettävyys, havainnointi, analysointi ja tiedosta saadut tilannekuvat tehostavat ja parantavat yrityksen kykyä hyödyntää tietoa tehokkaammin liiketoiminnan johtamisen tukena.