Yritysten on otettava tietoturva huomioon kaikissa toiminnassaan. Parhaan kuvan nykytilanteesta saat teettämällä tietoturvakartoituksen, joka ottaa laaja-alaisesti kantaa yrityksesi tietoturvan tasoon. Kartoituksen avulla Smart Energiapalveluiden asiantuntijat käyvät yhdessä kanssasi läpi useita tietoturvaan liittyviä kohtia ja tekevät niiden perusteella arvion yrityksesi tietoturvan tilasta.

Saat kattavan raportin, joka pitää sisällään myös kehitysehdotukset, joiden avulla pystyt välittömästi nostamaan tietoturvan maturiteetin paremmalle tasolle. Saat ehdotuksia niin hallinnolliselta kuin tekniseltäkin näkökulmalta.

Viitekehyksenä käytetään; Kybermittari, Katakri, ISO 27001, NIS2

Tietoturvakartoituksen kautta esille nousseista havainnoista voidaan tarvittaessa sopia omia työpajoja tai erillisiä projekteja, joissa parannetaan, tuodaan uusia toiminnallisuuksia tai modernisoidaan nykyistä toimintatapaa tai tietojärjestelmää tietoturvan näkökulmasta.

Mitä on tietoturva?

Kaikkiin tietojärjestelmiin ja tietoliikenneverkkoihin kohdistuu jatkuvasti erilaisia uhkia ja niiden tavat toimia muuttuvat myös jatkuvasti. Se mikä oli tietoturvan kannalta riittävää vuosia sitten ei välttämättä tänä päivänä enää riitä.

Hyvin toteutettu tietoturva huolehtii järjestelmien toimivuudesta ja tiedon turvallisesta käsittelystä, johon kuuluu luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys. Yrityksen tulee huolehtia, että liiketoiminnan oleelliset osa-alueet ovat jatkuvasti käytettävissä ja tietoa ei katoa. Tietoturvan avulla suojaat tietojärjestelmiä ja -verkkoja luvattomalta käytöltä, kyberhyökkäyksiltä ja muilta vahingoilta ja pahimmillaan rahallisilta menetyksiltä.

Kenelle tietoturvakartoitus on suunniteltu?

Smart Energiapalveluiden teettämä tietoturvakartoitus on tarkoitettu 2-30 henkilön yrityksille. Vaikka otamme kantaa myös teknisiin ratkaisuihin, niin erityisesti tarkoitus on parantaa hallinnollista tietoturvaa, johon jokaisen yrityksen työntekijän kuuluu osallistua. Tietoturvan jalkauttaminen voi tuntua välillä hankalalta, mutta tulet saamaan siihenkin hyviä ja tehokkaita tapoja toimia. Kaikkien yrityksen työntekijöiden tietoisuuden lisääminen tietoturvasta on kullan arvoista ja luo parhaimmillaan liiketoiminnallisia etuja.

Saat ajan tasalla olevat tietoturvakäytännöt, ohjeistuksen toimia tietoturvaan liittyvissä asioissa sekä tavat varautua tietoturvapoikkeamiin. Nostamme esiin yritystäsi todennäköisimmin kohtaavat uhat ja arvioimme niiden vaikutusta liiketoimintaasi.

Miksi?

 • Saat varmuuden tietoturvasi nykytilasta.
 • Saat kehityssuunnitelman, jossa tietoturvan kehittäminen on kohdistettu juuri sinun yrityksellesi.
 • Yrityksesi henkilöstön tietoturvan taso nousee.

Tietoturvakartoitukseen sisältyvät osa-alueet

Microsoft 365 -palvelut

 • MFA (monivaiheinen tunnistautuminen)
 • Tietoturva-asetusten läpikäynti
 • Varmuuskopiointi

Yrityksen omat tietojärjestelmät

 • Varmuuskopiointi
 • Käyttäjätunnuksien ja käyttöoikeuksien hallinnointi
 • admin/pääkäyttäjäoikeudet
 • Salasanavaatimukset

Yrityksen tietoliikenneverkot

 • Palomuurit/lähiverkko/langaton verkko ja niiden hallinnointi
 • Laitteiden päivityskäytännöt ja vikasietoisuus
 • Verkon tietoturva (palveluiden eriyttäminen, pääsyoikeudet)

Tietokoneiden tietoturva

 • Työasemien kiintolevyjen salaus
 • Tietoturvapäivitykset
 • Käyttöoikeudet
 • Ohjelmistojen ylläpito
 • Tietoturvatuotteet

Tietoturvapolitiikka

 • Yrityksen yhteinen tietoturvapolitiikka / pelisäännöt
 • Tiedon luottamuksellinen käsittely ja jakaminen
 • Tietoturvaohjeistuksen läpikäynti
 • Henkilökunnan tietoturvakoulutus

Toteutus

Tietoturvakartoitus voidaan suorittaa joko paikan päällä yrityksesi tiloissa tai etäyhteyden avulla (esim. Teams). Keskustelemme yrityksenne toimintavavoista ja kirjaamme ylös huomiot ja kehitysehdotukset tulevaa raporttia varten. Kartoitusta varten kannattaa varata omaa aikaa 3-4 tuntia.

ICT-INFRA­PALVELUT